Disclaimer

De website www.katendrechtv.nl is het gevolgresultaat van een samenwerkingsproject van studenten fotografie van AKV | St.Joost. De studenten achter deze website streven er naar steeds correcte en actuele informatie te geven, maar aanvaarden desondanks geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie aangeboden op www.katendrechtv.nl.

Op de teksten en afgebeelde foto’s op www.katendrechtv.nl rust auteursrecht. Niets op www.katendrechtv.nl mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door druk, fotokopie, opslag in een geautomatiseerd systeem of anderszins.

Daar waar mogelijk is getracht de fotograaf aan diens fotografisch werk te relateren middels de bestandsnaam, tag of alternatie tekst. In geval van twijfel of onduidelijkheid kan er contact opgenomen worden via de contact pagina.

De samenstellers van www.katendrechtv.nl aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit eventuele inbreuken van derden op het auteursrecht dat rust op de foto’s op www.katendrechtv.nl.