Foto: Jeroen Leonhard

Jeroen Leonhard – En passant

Op Katendrecht heb ik erg genoten van de korte, terloopse ontmoetingen met mensen op straat. Ik heb deze ontmoetingen proberen vast te leggen. Niet in één beslissend moment, maar juist in een serie van verschillende beelden die samen weergeven wat mij, als passant, op dat moment trof. De verschillende beelden heb ik vervolgens samengevlochten tot een geheel van indrukken waarin geen hiërarchie meer aanwezig is en waarin de kijker associatief verbanden kan leggen. Een vluchtig oogcontact, een kort praatje, of gewoon maar een glimp van iemand die passeert. Terloopse maar prachtige ontmoetingen met de pure mensen van Katendrecht.
www.jeroenleonhard.exto.nl

Foto: Shiva Faber

Shiva Faber – Kaat Mossel

Ik ben op zoek gegaan naar sporen van ‘nieuwe’ bewoners in Katendrecht en kwam in contact met vrouwenstudio Kaat Mossel. Dit vrouwenhuis is een veilige ontmoetingsplek voor vrouwen met allerlei culturele achtergronden, die voor hun eigen gevoel een geïsoleerd bestaan leiden. Zij ontmoeten elkaar hier om vanuit hun eigen cultuur kennis te maken met Nederlandse gewoonten, normen en waarden zodat zij een eigen plek in de samenleving kunnen innemen en uit hun isolement durven treden.
In de vrouwenstudio heb ik getracht een aspect van de Katen-drechtse samenleving zichtbaar te maken dat in het algemeen voor ons oog verborgen blijft. Mijn foto’s bevatten allerlei directe en indirecte aanwijzingen die symbool zijn voor het zo moeizame proces van integratie. Ik heb ervaren dat het weergeven en verbeelden van dit proces bijna net zo moeilijk is als het proces van integreren zelf.
www.shivafaber.com

Foto: Peter Dekens

Peter dekens – Aan de kop van de kaap

De laatste jaren is Katendrecht veiliger en leuker geworden, en de komst van de SS Rotterdam, tot 2015 afgemeerd aan het ‘3e Katendrechtse Hoofd’, heeft daar een bepalende rol bij gespeeld.
Sandra, Piet, Mini en Ton behoren tot de groep van zestien bewoners van Katendrecht die als vrijwilliger werken op het schip. Enkele keren per week gaan ze ernaartoe om bezoekers rond te leiden en van informatie te voorzien.
De een doet het als gevolg van een emotionele band met de scheepvaart, de ander uit pure nostalgie.
Ver van de financiële perikelen waarmee het schip de laatste jaren in het nieuws is geweest, doen Sandra, Piet, Mini en Ton vol overgave hun werk. Maar werk is eigenlijk het verkeerde woord. Voor hen is het een hobby. Een passie zelfs waar ze elke keer weer opnieuw veel plezier aan beleven.
www.peterdekens.com

Foto: Michael Kloeg

Michael Kloeg – Werken op de Kaap

Katendrecht kent een breed scala aan bedrijven en werkzaamheden: garagebedrijven, havenbedrijven, horecagelegenheden, winkels en eenmanszaken. Bij mijn bezoeken aan de verschillende bedrijven werd ik overal met open armen ontvangen. De mensen zijn trots op hun werk en vertellen graag over wat ze dagelijks doen.
De portretten in deze serie zijn niet bedoeld als een allesomvattend overzicht van de werkzaamheden op de Kaap. Ze zijn het resultaat van een aantal, soms toevallige, ontmoetingen met werkende mensen. Ik wil de kijker laten delen in een kort maar diepgaand moment van ontmoeting, dat bevroren is in een beeld.
www.michaelkloeg.nl

Foto: Jos Jansen

Jos Jansen – Zichtbaar onzichtbaar

De paradox van de onzichtbaarheid is dat juist mensen die je niet ziet, het meest intensief aanwezig zijn in je bewustzijn.
In mijn fotoserie zie je geen mensen. Op plaatsen waar je ze zou verwachten, zijn ze niet.
De leegte echter is bedrieglijk. Er zijn wel degelijk mensen. Alleen niet op de foto. Als je goed kijkt, zie je ze ook, zonder ze te zien.
Ze lopen in en uit bij de C1000 of staan te wachten tot het casino open gaat. Ze rijden naar huis over de Veerlaan of drinken een glas bier op het terras van de snackbar aan de Katendrechtsestraat. De kinderen zijn intussen nog een half uurtje aan het skaten in het Kaappark.
www.josjansenphotography.com

Foto: Yen Lee Choi

Yen-Lee Choi – Wat is, wat was

Het huidige Katendrecht maakte op mij een rustige indruk. Het bruisende verleden is er nauwelijks meer in herkenbaar. Het schiereiland is gedurende de laatste vijftig jaar wezenlijk veranderd en vergeleken daarmee zijn de veranderingen van nu kleine veranderingen. Toch kunnen ook die hele kleine veranderingen heel intrigerend zijn. Om dit te laten zien heb ik gedurende twee maanden steeds op dezelfde locaties foto’s gemaakt. Op sommige plaatsen maakte ik gedurende een maand foto’s, op andere slechts gedurende een uur. Wat ik wilde onderzoeken was: hoe beweegt het Katendrecht van nu in de tijd? En hoe bewegen de bewoners van Katendrecht in de tijd en de ruimte die ik definieer? De beelden die ik maakte op een locatie heb ik samengevoegd, zodat alle grote en kleine veranderingen gecomprimeerd werden tot één beeld.
www.yenchoifotografie.nl

Foto: David Markus

David Markus – Kapenezen en ‘nieuwkomers’

Bewoners van Katendrecht hoor je wel eens zeggen: “Ook al woon ik hier al tig jaar, een echte Kapenees ben ik niet.” Die titel is blijkbaar alleen voorbehouden aan mensen die geboren en getogen zijn op de Kaap.
Mijn bijdrage aan Katendrecht V is een onderzoek naar de verschillende generaties bewoners, zowel Kapenezen als ‘nieuwkomers’, ook al wonen sommigen in de laatste categorie al meer dan vijftig jaar op de Kaap. Ik ontmoette een rijk geschakeerde groep van mensen en maakte portretten van hen in de intimiteit van hun eigen huiselijke omgeving.
www.davidmarkus.nl

Foto: Tobias Suir

Tobias Suir – Wij zijn Katendrecht

Toen ik voor het eerst Katendrecht bezocht, verwachtte ik nog iets te gaan aantreffen van alle verhalen die ik had gehoord over het verleden van de Kaap. In mijn voorstelling hing er nog een mistige sfeer van noeste havenarbeiders, ruwe zeelieden en de dames van lichte zeden. Niets bleek echter minder waar. Katendrecht is een vriendelijke, dynamische en kleurrijke wijk. Ik zwierf er rond en trof er een rijke verscheidenheid aan mensen. Je hoeft maar te luisteren en ze vertellen je de mooiste verhalen. Openhartig lieten ze mij toe in hun Kaap en gaven me een indruk van het leven op Katendrecht.
www.tobiassuir.nl